Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub Veresegyház


Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


HÍREK
Archívum
- 2013.03.13.

A klub életéről, programjainkról a CSD motorvonat felújítási munkálatairól , a kiállításokon készült képekből talál albumokat itt, amelyet klubtagjaink készítettek. Nézze meg archiv felvételeinket!

Honlapkészítés, webáruház készítés a leggyorsabban. Akár még MA!

Hoxa 120x240

Linkek
- 2011.06.14.

Hatvani Liszt Ferenc klub

Baross Gábor Vasútmodell és Vasútbarát Klub

Szegedi Vasúttörténeti Alapítvány Vasútmodellező Baráti Köre

Gerecse Vasútmodellező Közhasznú Egyesület

Pannónia Vasútmodellező Klub

Meteorológia Pártai Luciával

Nemzetközi fuvarozás, Rolling Cars


MAVOE

Szombathelyi Vasútmodellező és Vasútbarát Egyesület

Hajdú Expressz Vasútmodellező és Vasútbarát Egyesület

Flexbit Korlátolt Felelősségű Társaság

Flexbit vasútmodell webáruház

Vasúttörténeti Alapítvány Szeged

IHO


Weblap kellékek, naptárak, órák


Látogasson el Veresegyház testvérvárosának Schneeberg városhonlapjára

Tanusítvány
- 2016.05.07.

A www.terepasztal.shp.hu/hpc/web.php?a=terepasztal a
MegbizhatoOldalak.com által


Magyarország nyitólapja

Link katalógus
- 2017.11.14.

link hirdetés linkgyűjtemény

Túra oldal
- 2017.11.14.

Kirándulás ingyen

Borászat és gasztronómia
- 2017.11.14.

Törzsasztal Borászati, Gasztronómiai Portál sok videóval. Bor, borászat, borász, pince, borok, borászatok, borászok, pincészetek, recept, receptek, konyha, videóBACAR TUNING

Veresegyház Vasútállomáson

a vasútvonal 100. évfordulója alkalmából

Nagyvasúti bemutató és emléktábla avatás volt

2011. szeptember 3-án
A szeptemberi ünnepségre készülve klubunk az augusztus 27-ei klubnapján a veresegyházi állomás épületét és hídetőtábláját takarította ki. Az üveget megtisztítottuk, a keretet pirosra lefestettük. Módy Péter restaurátor művész bevakolta a sérült falrészt. Az órát is megtisztítottuk. Szeptember 2-án Módy úr felrakta az emléktáblákat az állomás épületére és a téren álló sziklára. A szikla alatti területet az önkormányzat leköveztette. Minden készen állt a 3-ai ünnepségre.Leleplezésre vár a Baross Gábor emléktábla


Szeptember 3-án 10 óra 15 perckor elkezdődött az ünnepség a Rákospalota-Újpest-Veresegyház-Vác Magyarország első villamosított vasútvonalának 100. évfordulója alkalmából.


Fotó: Gombos IstvánAz állomás falán a leleplezésre váró emléktábla


Kisné Takács Ildikó konferálta a műsortVeresegyházi fúvószenekar


A zenét a veresegyházi fúvószenekar szolgáltatta az ünnepség alattÉneklők egy csoportja


Elénekeltük a HimnusztHimnuszt énekelve


Nagy Kristóf, Török Máté és Szabó János klubtagjaink
Koszorúzáshoz előkészítvePásztor Béla Polgármester


Megnyitó beszéd

Moszpart Zsolt MÁV-START Zrt.vezérigazgató


A MÁV részéről méltatta az évfordulótDr.Csiba József Vasútmérnöki Központ igazgató


Rövid történelmi áttekintést adott a 100 éves vasútvonalról.Horváth Ferenc költő


Elszavalta Petőfi Sándor: Vasúton című versét
Az emléktábla leleplezése


A MÁV képviseletében Moszpart Zsolt vezérigazgató koszorúzott
Veresegyház Város Önkormányzata nevében Pásztor Béla polgármester koszorúzott.
A Baranyai János Vasútbarát és Modellező klub nevében Gombos István klubvezető és dr.Némethné Baranyai Erzsébet koszorúzott.
Klubunk koszorúja
Ezután az állomás előtti téren, a sziklán elhelyezett Baross Gábor emléktábla leleplezése és avatása, koszorúzása következett.


Meghívottak egy csoportja
Mocsáriné Baranyai Klára is megtisztelt bennünket jelenlétével. /középen/
Ácsné Csáki Ildikó tanárnő rövid megemlékezést tartott Baross Gáborról.

Baross Gábor

A dualizmus korának kiemelkedő gazdaság- és közlekedéspolitikusa volt.

A vasútügy terén elért fejlesztései miatt „vasminiszternek” nevezték.

Rendkívüli munkabírással rendelkezett, önmagát és környezetét sem kímélte.
Hivatali beosztottjaitól pontos munkát követelt, csak a legjobb szakemberek tudtak mellette kitartani.
A miniszteri felelősség kérdésében az volt az álláspontja, hogy a hibákért nem az apparátus a felelős, hanem a miniszter egy személyben.
Intézkedéseit az ellenzéki pártok nem támadták.

Lépéseit a hazája iránti szeretet irányította, a közjó szolgálata.

Életművét már kortársai is Széchenyi alkotásaihoz hasonlították.
„Nem kicsinyes pártpolitikai, vagy önző célokért való küzdésben látta ő a képviselői kötelességek teljesítését, hanem abban a törekvésben, mely mindenben a nemzetnek akar hasznára válni.”

Baross Gábor 1848. június 6-án született a felvidéki Pruzsinán, elszegényedett nemesi családban.
Tanulmányai alatt magát tartotta el, diáktársait tanította. Középiskoláit Léván, Győrben és Esztergomban a bencéseknél végezte,
Jogi ismereteit Pesten szerezte. Visszatérve szülőföldjére főjegyzőként dolgozott, és újságot indított Vágvölgyi Lapok címmel.

1875-ben választották meg országgyűlési képviselőnek, már 27 évesen pártjának vezérszónoka lett.
Majd nagyobb nyugat-európai körútra ment, hogy tanulmányozza a fejlett nyugati közlekedést.

1883-ban közlekedésügyi államtitkárrá nevezték ki.

1886 és 1889 között a Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium miniszteri posztját töltötte be, de közben a Vallás- és Közoktatási illetve a Belügyminisztérium felügyeletét is ellátta.

1889-en a Kereskedelemügyi Minisztérium élére került.

1892 tavaszán munka közben a Vaskapu szabályozás fölülvizsgálata során megbetegedett, és pályája csúcsán, negyvennégy évesen 1892. május 9-én váratlanul hunyt el.

Mit tett ez az ember?

Mivel szerezte meg nemzetének általános megbecsülését?

Megreformálta Magyarország közlekedési rendszerét.

A magyar ipar és kereskedelem felvirágzásához olcsó, gyors utazásra, pontos szállításra volt szükség.

Legjelentősebb reformja az ún. zónatarifa-rendszer bevezetése volt.
Ez a sok vasúttársaság díjszabását egyesítette, és a távoli utazásokat olcsóbbá tette.
Ő maga így fogalmazott: „Azt akarom, hogy a brassói ténsasszony is Pestre jöjjön kalapot venni.” Intézkedése olyan népszerű volt az egyszerű nép körében, hogy még csárdást is írtak róla.

„Száguld a kormos paripa,
A gyors lokomatív,
S barossi zónatarifa
Olcsón utazni hív.

Magyar! Kit megrontott aszály,
Ha nincs vetőmagod,
Zónás Baross vasútra szállj,
S utazzál egy nagyot!”

A vasúti áruszállítás tarifarendszerének átalakításával a mezőgazdaság versenyképességét is segítette.

A MÁV megteremtője volt, a vasútvonalak nagy részét államosította, elérte, hogy az addig ráfizetéses vasút az állam fő jövedelemforrásává lett.
A vagon- és mozdonyparkot növelte, a vasúti hálózatot továbbfejlesztette. (Az addigi 1348 km hálózat még további 4000 km-rel növekedett.)

A Vaskapu csatorna kiépítésének elindítása is az ő érdeme, ez volt az évszázad egyik legjelentősebb belvízi hajózást segítő európai beruházása.

Gazdaságpolitikusként az ipari szakoktatás fejlesztése fűződik nevéhez.

Közel száz gyár alapítását, működését támogatta.

Az ő intézkedései közé tartozott a Posta és Távírda egyesítése, a Budapest-Bécs közötti telefonkapcsolat kiépítése, a Postatakarékpénztár megalapítása.

Kötelezővé tette az állami vasutaknál a magyar nyelven való levelezést a német helyett, a vasúti tisztviselőknél előírta a magyar nyelvtudást.

Sokoldalúságát mutatja, hogy segített a Trencsényi Nőegylet létrehozásában, dalárdát szervezett, megoldotta a trencsényi gimnázium szegény diákjainak ingyenes étkeztetését.

Országgyűlési képviselőként a legkényesebb, legnehezebb ügyek előadását bízták rá.

A Pesti Hírlap halála után így emlékezett meg róla:
„Ez az a miniszter, kit a nép is áldva sirat. Azért a nép, mert minden ember széles Magyarországon érezte reformjainak jótéteményét. A munkások, betegek, bénák is, kiket baleset ellen törvényesen biztosított. És mert a korrupciót üldözte, a kötelességteljesítést szigorúan követelte, ezzel is új szellemben jótevője volt nemzetének. Méltó tehát mindnyájunk kegyeletes emlékére.”

Ácsné Csáki Ildikó
A szombati nap folyamán több Flirt motorvonat közlekedett ezen a vonalon
A jelen lévő mozdonyokra fel lehetett menni megnézni a belsejüket is.


Még több képet láthat Lethenyei László fotós képtárában